Natuurpoort Nederheide B.V.

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Natuurpoort Nederheide B.V.

Kaak 11, 5763 PK Milheeze

telefoonnummer: 0492 – 341225

website: https://www.nederheide.nl

KVK-nummer: 54432294

Bij vragen over privacykwesties/AVG kunt u de receptie van Hotel Restaurant Nederheide raadplegen. Deze kunt u bereiken via mailadres: info@nederheide.nl of telefonisch op nummer 0492-820080

Persoonsgegevens die wij verwerken

Natuurpoort Nederheide B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken doordat:

 • u gebruik maakt van onze diensten;
 • u online een reservering plaatst bij Natuurpoort Nederheide B.V.
 • en/of omdat u deze gegevens na accordering van deze privacyverklaring zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier op de websites.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • bedrijfsgegevens (indien namens een bedrijf besteld of gereserveerd wordt);
 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • mailadres;
 • adresgegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • IP-adres

Natuurpoort Nederheide B.V. neemt een aantal gegevens over uit uw identiteitsbewijs om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het gaat dan om het soort legitimatiebewijs en het nummer daarvan.

Verder worden er op een beperkt aantal plaatsen door Natuurpoort Nederheide B.V. camerabeelden gemaakt ter bescherming van uw eigen veiligheid en uw eigendommen. De camera’s zijn duidelijk zichtbaar en er hangen op de betreffende plaatsen bordjes waaruit blijkt dat er sprake is van cameratoezicht. De systemen zijn analoog, de beelden worden veertien dagen bewaard en kunnen alleen worden teruggekeken door de bedrijfsleider/beheerder.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nederheide.nl of telefonisch via: 0492-820080. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden of als dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Reserveringen;
 • opmaken van een offerte;
 • marketing;
 • informeren over onze dienst;
 • solliciteren.

Concreet:

Reserveren

 • afhandelen van bestellingen en reserveringen bij Natuurpoort Nederheide B.V.
 • bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Afhandelen van reserveringen

Als u een reservering maakt bij Natuurpoort Nederheide B.V., dan hebben wij uw gegevens nodig om uw reservering af te kunnen handelen. Zo verwerken wij uw bedrijfsnaam (indien van toepassing), voor- en achternaam en adres om uw reservering te registreren en te bevestigen. Uw telefoonnummer en mailadres worden opgeslagen om u – indien nodig – te benaderen en om u te informeren over de afhandeling van uw reservering.

Marketing

 • het verzenden van onze nieuwsbrief per mail;
 • mailen om uw tevredenheid als klant te kunnen onderzoeken via een klanttevredenheids-onderzoek;
 • marketinganalyses en optimalisaties met als doel u zo optimaal mogelijk van informatie te voorzien over onze producten en diensten.

Nieuwsbrief

Als u klant bij ons bent of indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan slaan wij uw naam en uw mailadres op om de digitale nieuwsbrief aan u te verzenden.

U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op een link onderaan de mail. Een andere mogelijkheid is het woord ‘afmelden’ in een mail aan info@nederheide.nl te sturen.

Analytics

Onze websites verzamelen uw gegevens om onze websites te verbeteren. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze gegevens worden via uw IP-adres verzameld. Denk hierbij aan informatie die betrekking heeft op de duur van uw websitebezoek of de specifieke websitepagina’s op onze website die u bezoekt.

Informeren

 • informeren over onze producten en diensten;
 • verzenden van huishoudelijke mededelingen.

Verzoek tot contact

Als u ons verzoekt om contact met u op te nemen via het contactformulier op de websites, dan vragen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn. Uw naam, bedrijfsnaam (indien van toepassing), adres, mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact met u op te nemen.

Solliciteren

 • verwerken van sollicitatiebrieven en C.V.’s.

Afhandeling sollicitaties

Als wij sollicitatiebrieven en C.V.’s van personen ontvangen, dan zullen wij zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Gegevens uit sollicitatiebrieven en C.V.’s worden uitsluitend gebruikt om de sollicitant te beoordelen en eventueel uit te nodigen voor sollicitatiegesprekken.

Sollicitatiebrieven en C.V.’s van personen die niet door de eerste selectie komen, worden binnen vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure uit onze database verwijderd. De sollicitatiebrieven en C.V.’s van sollicitanten die door ons worden uitgenodigd voor een gesprek worden binnen twee maanden nadat de sollicitatieprocedure ten einde is verwijderd uit onze database. Open sollicitaties worden gedurende een jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) bij betrokken is.

Persoonsgegevens afkomstig van derden

In geval van een kamerreservering, informatieaanvraag voor een bruiloft/partij of zakelijke bijeenkomst ontvangt Natuurpoort Nederheide B.V. persoonsgegevens van externe boekingswebsites zoals; ThePerfectWedding, Booking.com of andere boekingswebsites. Wij gebruiken enkel uw gegevens om de aanvraag te kunnen behandelen. Zo verwerken wij uw bedrijfsnaam (indien van toepassing), voor- en achternaam en adres om uw aanvraag te registreren en te bevestigen. Uw telefoonnummer en mailadres worden opgeslagen om u – indien nodig – te benaderen en om u te informeren over de afhandeling van uw reservering.

Gebied waarin de persoonsgegevens gebruikt worden

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), met name in Nederland.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • bestellen en reserveren: conform de fiscale bewaarplicht van de belastingdienst;
 • marketing: tot maximaal 2 jaar na het laatste contactmoment;
 • nieuwsbrief (bijzondere marketingactiviteit): tot het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief;
 • informeren: tot maximaal 2 jaar na het laatste contactmoment;
 • sollicitatiebrief/C.V.: tot maximaal 2 maanden na sluiting van de procedure

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld inschakeling van een transporteur, en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Google Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar – en door Google opgeslagen op – servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op overdracht van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw (persoons)gegevens of een intrekking van uw toestemming of uw bezwaar inzake de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mailadres: info@nederheide.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mailadres info@nederheide.nl

***